O nas

SCM Stomatologia Centrum Medyczne w Brzesku przy ul. Św. Brata Alberta 15 na rynku usług medycznych istnieje od 2005 roku.

Kierownikiem Centrum Medycznego jest Lek.stom.Magdalena Siudzińska, stomatolog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, specjalistyczną wiedzą w zakresie protetyki stomatologicznej oraz stomatologii ogólnej. Doświadczenie zdobyte na licznych kursach, sympozjach, kongresach i szkoleniach wykorzystuje w codziennej praktyce. Oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne, porady kardiologiczne, reumatologiczne, analityczne i medycyny rodzinnej.

Naszym celem jest utrzymywanie pacjentów w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu poprzez fachowe leczenie i stosowanie profilaktyki.
Lek. med. Artur Siudziński

Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracował na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala w Brzesku, gdzie uzyskał specjalizację I st. w zakresie Chorób Wewnętrznych. Następnie ukończył specjalizację II st. z Reumatologii i Medycyny Rodzinnej. Jako lekarz reumatolog pracuje już od prawie 20 lat stale pogłębiając swoją wiedzę oraz wykorzystując ją praktycznie dla dobra swoich pacjentów. Prywatną Praktykę Lekarską prowadzi w swojej Przychodni w Brzesku przy ul. Św. Brata Alberta 15. Udziela porad i leczy pacjentów ze schorzeniami układu ruchu, chorobami układowymi tkanki łącznej, zespołami bólowymi kręgosłupa i stawów, stanów zapalnych oraz pourazowych. Wykonuje punkcje i blokady dostawowe. Wydaje opinie lekarskie dla potrzeb orzeczniczych (ZUS, KRUS).


Lek.med. Marcin Kuta

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Ligocie. Od czasu zakończenia studiów pracuje w Oddziale Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Brzesku. Po odbyciu licznych staży oraz kursów, w 2011 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej. Swoje szczególne zainteresowania ukierunkował na chirurgię przewodu pokarmowego oraz chirurgię naczyniową, a zwłaszcza flebologię – nauka o fizjologii i schorzeniach układu żylnego. Od początku swojej pracy zawodowej dodatkowo rozwija swoją wiedzę oraz umiejętności diagnostyczne w zakresie ultrasonografii. Ukończył  kursy doskonalące umożliwiające wykonywanie badań ultrasonograficznych w pełnym zakresie tj:

  • badania jamy brzusznej,
  • badania tarczycy, węzłów chłonnych i tkanek miękkich,
  • badania narządu ruchu oraz badania naczyniowe (dopplerowskie): przepływy żylne i tętnicze kończyn dolnych i górnych, tętnic szyjnych oraz naczyń jamy brzusznej


Lek. stom. Magdalena Siudzińska

Ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uzyskała specjalizację I st. Stomatologii Ogólnej i II stopnia z Protetyki Stomatologicznej.
Swoje doświadczenie zawodowe pogłębia poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach, na kongresach i sympozjach. Wiedzę tę wykorzystuje w swojej praktyce stomatologicznej przyjmując w Przychodni w Brzesku przy ul. Św. Brata Alberta 15, której jest właścicielem wraz z mężem Arturem Siudzińskim. Swoim pacjentom oferuje fachowe i rzetelne usługi stomatologiczne, stosując najwyższej jakości materiały i nowe technologie. Gabinet jest klimatyzowany.Lek. dent. Kornelia Siudzińska

Ukończyła studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2011 roku. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach. Swoim pacjentom oferuje fachowe i rzetelne usługi stomatologiczne, stosując najwyższej jakości materiały i nowe technologie. Zajmuje się leczeniem zachowawczym, kanałowym (endodontycznym) przy użyciu mikroskopu, chirurgicznym oraz protetycznym.Lek. dent. Maciej Opach

Ukończył studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ w Krakowie w roku 2005. Specjalista Chirurgii Szczękowo Twarzowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach. W 2014 roku otworzył przewód doktorski. Wykonuje pełen zakres usług z chirurgii stomatologicznej oraz implantologii od prostych ekstrakcji zębów, ekstrakcji zębów zatrzymanych, poprzez resekcje wierzchołków korzeni zębów, hemisekcję, redektomię po skomplikowane zabiegi implantoprotetyczne połączone ze sterowaną regeneracją kości.