Chirurgia

  • usunięcie zęba (ekstrakcja)
  • hemisekcja (usunięcie polowy zęba wraz z jednym z korzeni, pozostawiona cześć zęba wymaga późniejszej odbudowy protetycznej)
  • gingiwoplastyka (zabieg polegający na wymodelowaniu zarysu dziąsła, tak aby miało ono prawidłowy przebieg)
  • chirurgia odtwórcza (regeneracja kości za pomocą materiałów kościozastępczych, pobudzających wytwarzanie tkanki kostnej np. Bio-Oss. Zabiegi te stosuje sie po usunięciu zęba i między innymi mają na celu przygotowanie miejsca przed wszczepieniem implantu)
  • chirurgia przedprotetyczna