Protetyka stomatologiczna

  • licówki, korony, mosty pełnoceramiczne i z metalo-ceramiki
  • protezy akrylowe i szkieletowe, na zaczepach kulowych, zasuwach, magnesach i inne
  • rekonstrukcja złamanych zębów na wkładach
  • szynowanie rozchwianych zębów
  • mosty i korony tymczasowe
  • protezy natychmiastowe i wczesne