Endodoncja (leczenie kanałowe)

 • leczenie zębów w znieczuleniu miejscowym lub przewodowym
 • leczenie przy użyciu koferdamu
 • leczenie kanałowe pod mikroskopem, który umożliwia:
  • powiększenie obrazu pola zabiegowego
  • odnalezienie ujść dodatkowych kanałów
  • udrożnienie kanałów zobliterowanych
  • opracowanie kanałów o nietypowej budowie anatomicznej
  • usuwanie złamanych instrumentów endodontycznych z kanałów korzeniowych
  • zamknięcie perforacji
  • usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych oraz cementów wypełniających kanał korzeniowy
 • pomiar długości roboczej kanału endometrem oraz maszynowe opracowanie kanałów korzeniowych
 • wypełnianie kanałow płynną gutaperka
 • wykonanie zdjęcia RTG w celu skontrolowania prawidłowego wypełnienia kanałów korzeniowych

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.