Lek. stom. Magdalena Siudzińska

Ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uzyskała specjalizację I st. Stomatologii Ogólnej i II stopnia z Protetyki Stomatologicznej.
Swoje doświadczenie zawodowe pogłębia poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach, na kongresach i sympozjach. Wiedzę tę wykorzystuje w swojej praktyce stomatologicznej przyjmując w Przychodni w Brzesku przy ul. Św. Brata Alberta 15, której jest właścicielem wraz z mężem Arturem Siudzińskim. Swoim pacjentom oferuje fachowe i rzetelne usługi stomatologiczne, stosując najwyższej jakości materiały i nowe technologie. Gabinet jest klimatyzowany.Lek. dent. Kornelia Siudzińska

Ukończyła studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2011 roku. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach. Swoim pacjentom oferuje fachowe i rzetelne usługi stomatologiczne, stosując najwyższej jakości materiały i nowe technologie. Zajmuje się leczeniem zachowawczym, kanałowym (endodontycznym) przy użyciu mikroskopu, chirurgicznym oraz protetycznym.Lek. dent. Maciej Opach

Ukończył studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ w Krakowie w roku 2005. Specjalista Chirurgii Szczękowo Twarzowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach. W 2014 roku otworzył przewód doktorski. Wykonuje pełen zakres usług z chirurgii stomatologicznej oraz implantologii od prostych ekstrakcji zębów, ekstrakcji zębów zatrzymanych, poprzez resekcje wierzchołków korzeni zębów, hemisekcję, redektomię po skomplikowane zabiegi implantoprotetyczne połączone ze sterowaną regeneracją kości.